Wiadomości

Bielscy policjanci podsumowali pracę w 2017 roku

Data publikacji 26.01.2018

W auli Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej odbyła się odprawa służbowa, podsumowująca pracę bielskiej policji w 2017 roku, w której wziął udział Zastępca Komendant Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia. Zaprezentowano wyniki osiągnięte przez bielskich policjantów w ubiegłym roku oraz omówiono zakończone, realizowane i planowane inwestycje. Odprawa była również okazją do uroczystego przekazania kluczyków do dwóch nowych radiowozów.

Narada rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotrowi Kuci.

Odprawie przewodniczył Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej p.o. mł.insp. Krzysztof Gałuszka wraz ze swoimi zastępcą mł.insp. Grzegorzem Jakubcem, odpowiedzialnym za służbę kryminalną.

Na wstępie szef bielskiego garnizonu przywitał przybyłych gości – Prezydenta Miasta Bielska Białej Jacka Krywulta, Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotra Kucię, burmistrzów i wójtów miast i gmin powiatu bielskiego, przedstawicieli prokuratur, zaprzyjaźnionych służb mundurowych, kadry kierowniczej bielskiej komendy oraz związków zawodowych działających w policji.

Następnie przedstawiono podsumowanie 2017 roku w służbie prewencji, pionie kryminalnym oraz w logistyce. Mł.insp. Krzysztof Gałuszka zwrócił uwagę na znaczny spadek ilości przestępstw najbardziej uciążliwych dla mieszkańców. Podziękował za dotychczasową pracę wszystkim bielskim policjantom, funkcjonariuszom Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej oraz przedstawicielom współpracujących z bielską policją służb i instytucji. Odrębne podziękowania skierował do władz miasta i starostwa za wsparcie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Głos zabrał również Prezydent Miasta Bielska-Białej Jacek Krywult, który w swoim wystąpieniu położył nacisk na bardzo dobrą współpracę bielskiej policji z służbami i instytucjami, na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa. Prezydent pogratulował policjantom osiągniętych wyników.

Oficjalną część spotkania podsumował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia, który scharakteryzował najistotniejsze zadania dla funkcjonariuszy województwa śląskiego oraz motywował do dalszej wytężonej pracy, aby w roku 2018 jej efekty były równie satysfakcjonujące, co ubiegłoroczne. Podsumowując wystąpienia, wiceszef śląskich policjantów zwrócił uwagę na istotę zmiany funkcjonowania policji poprzez wdrożenie programu „Dzielnicowy bliżej nas”, którego celem jest faktyczne zbliżenie policji do społeczeństwa i zainteresowanie go szeroko pojmowaną problematyką bezpieczeństwa. Zaznaczył jednocześnie, że priorytetową sprawą dla policji jest poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, które powinno być wyznacznikiem pracy każdego policjanta. Na zakończenie spotkania przekazał szefom bielskiego garnizonu kluczyki do dwóch nowych radiowozów marki Fiat Doblo, które służyć będą przewodnikom psów policyjnych.

Miłym akcentem spotkania było pamiątkowe zdjęcie wszystkich zebranych gości. Narada bielskich policjantów w auli komendy przy ulicy Rychlińskiego 17 była bowiem ostatnią, historyczną odprawą służbową w murach tego budynku. Jeszcze w połowie tego roku policjanci przeprowadzą się do nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej u styku ulic Piekarskiej i Wapiennej.

Ładowanie odtwarzacza...