Wiadomości

Zmiana na stanowisku kierowniczym w Bielsku-Białej

Data publikacji 13.12.2017

Informujemy, że z dniem dzisiejszym, ze stanowiska Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej odwołany został insp. Dariusz Matusiak. Decyzja ta związana jest z procedurą przejścia dotychczasowego szefa bielskich stróżów prawa do Komendy Głównej Policji, gdzie niebawem będzie pełnił służbę. Warto nadmienić, że nie jest to pierwszy przypadek, kiedy to struktury komendy głównej zasila policjant z garnizonu śląskiego. Pod koniec marca Dyrektorem Gabinetu Komendanta Głównego Policji został mł. insp. Sławomir Litwin, który wcześniej kierował częstochowską komendą policji. Jesteśmy dumni, że nasi policjanci są doceniani przez kierownictwo Polskiej Policji.