Nieletni recydywista - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Wiadomości

Nieletni recydywista

Data publikacji 23.10.2008

Policjanci Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii zatrzymali wczoraj w jednym z bielskich gimnazjów 15-letniego ucznia. Sprawca naraził nauczycielkę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Na lekcji języka angielskiego rzucił w jej kierunku ciężką, metalową nakrętką. Na szczęście nauczycielka zdołała w porę odskoczyć i sprawca chybił.

Policjanci Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii zatrzymali wczoraj w jednym z bielskich gimnazjów 15-letniego ucznia. Sprawca naraził nauczycielkę na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Na lekcji języka angielskiego rzucił w jej kierunku ciężką, metalową nakrętką. Na szczęście nauczycielka zdołała w porę odskoczyć i sprawca chybił.

 

O zdarzeniu dyrekcja szkoły natychmiast zaalarmowała Policję. Sprawca został zatrzymany bezpośrednio po incydencie na terenie szkoły. Przewieziono go do Policyjnej Izby Dziecka. Wobec zatrzymanego toczy się aktualnie postępowanie o wcześniejsze jego czyny, między innymi znieważenie nauczycieli i uszkodzenie mienia. W kwietniu br. Sąd orzekł o umieszczeniu nieletniego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapeutycznym. Aktualnie oczekuje on na umieszczenie go w tymże Ośrodku.

 

Nieletni muszą mieć świadomość, że nie są bezkarni. Wobec młodocianych przestępców Sąd może stosować środki wychowawcze (między innymi: udzielenie upomnienia, zobowiązanie do naprawienia wyrządzonej szkody, ustanowienie nadzoru odpowiedzialnego rodziców lub opiekunów, zastosowanie nadzoru kuratora), a także środek poprawczy, jakim jest umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym. Ponadto w przyszłości, już jako dorośli mogą mieć problemy ze znalezieniem ciekawej pracy, w której wymagane jest zaświadczenie o niekaralności.