Nieletni przestępcy - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Wiadomości

Nieletni przestępcy

Data publikacji 16.10.2008

Policjanci Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii zatrzymali wczoraj 13-letnią mieszkankę Bielska-Białej. Zatrzymana, pomimo swojego młodego wieku ma na swoim koncie liczne czyny karalne – brutalne rozboje, wymuszenia rozbójnicze, kradzieże, znieważenia nauczycieli i policjantów. Wczoraj Sąd dla Nieletnich orzekł o umieszczeniu 13-latki w Schronisku dla Nieletnich, gdyż dotychczas stosowne wobec niej środki oddziaływania wychowawczego okazały się nieskuteczne.

Policjanci Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii zatrzymali wczoraj 13-letnią mieszkankę Bielska-Białej. Zatrzymana, pomimo swojego młodego wieku ma na swoim koncie liczne czyny karalne – brutalne rozboje, wymuszenia rozbójnicze, kradzieże, znieważenia nauczycieli i policjantów. Wczoraj Sąd dla Nieletnich orzekł o umieszczeniu 13-latki w Schronisku dla Nieletnich, gdyż dotychczas stosowne wobec niej środki oddziaływania wychowawczego okazały się nieskuteczne.

 

 

W związku z wcześniejszymi czynami, których dopuściła się zatrzymana, początkiem br. Sąd orzekł o umieszczeniu nieletniej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii i objęciu jej nadzorem kuratora. Pomimo toczących się przed Sądem spraw, nieletnia w dalszym ciągu dopuszczała się poważnych przestępstw. W czasie wakacji, 9 sierpnia br. na ulicy Nadbrzeżnej w Bielsku-Białej wspólnie ze swoimi rówieśniczkami zupełnie bez powodu, dotkliwie pobiła dwie 15-letnie mieszkanki Bielska-Białej. Zaledwie kilka dni później, 17 sierpnia br. na ulicy 11 Listopada wraz siostrą zaatakowała swoją rówieśniczkę. 13-letnia sprawczyni brutalnie pobiła pokrzywdzoną. Skopała ją po całym ciele, a kiedy bezbronna dziewczyna przewróciła się na ziemię uderzała jej głową o chodnik. Żądała wydania pieniędzy, których ofiara nie posiadała. W ostatnim dniu wakacji, na ulicy 11 Listopada w trakcie prowadzonej interwencji znieważyła policjantów. W momencie, kiedy rozpoczął się rok szkolny swoją agresję skierowała wobec nauczycieli i uczniów. Podczas prowadzonych lekcji matematyki i języka angielskiego znieważyła nauczycieli tych przedmiotów. Groziła uczniom pobiciem, wymuszała od nich pieniądze i kradła wartościowe przedmioty.

 

Aktualnie nieletnia przebywa w Policyjnej Izbie Dziecka, jutro natomiast zostanie przewieziona do Schroniska dla Nieletnich.

 

Wraz z 13-latką zatrzymano jej 15-letniego kompana, który ma na swoim koncie znieważenie nauczycieli i uszkodzenie mienia.

 

Nieletni muszą mieć świadomość, że nie są bezkarni. Wobec młodocianych przestępców Sąd może stosować środki wychowawcze (między innymi: udzielenie upomnienia, zobowiązanie do naprawienia wyrządzonej szkody, ustanowienie nadzoru odpowiedzialnego rodziców lub opiekunów, zastosowanie nadzoru kuratora), a także środek poprawczy, jakim jest umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym.