Wiadomości

Zmiana organizacji ruchu w rejonie bielskich cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych

Data publikacji 31.10.2018

Informacja o zmianie organizacji ruchu w rejonie cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych. Zmiany będą obowiązywać od 30 października 2018 r. godz. 18.00 do 4 listopada 2018 r. godz. 20.00.

Cmentarz przy ul. Grunwaldzkiej

 • ruch jednokierunkowy na ul. Wita Stwosza (od ul. Grunwaldzkiej do ul. Piastowskiej) oraz na ul. Kossaka (od ul. Piastowskiej do ul. Grunwaldzkiej),
 • na ul. Wita Stwosza dopuszczony prawostronny postój przykrawężnikowy.

Cmentarz przy ul. Cmentarnej

 • ruch jednokierunkowy na ul. Akademii Umiejętności (od ul. Cmentarnej do ul. Zapolskiej),
 • ruch jednokierunkowy na ul. Zapolskiej (od ul. Dawnej do ul. Żywieckiej).
 • zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Dawnej i ul. Zapolskiej, polegająca na likwidacji funkcjonującego znaku C-2, co oznacza możliwość wjazdu z ul. Dawnej w lewo lub w prawo.

Cmentarz przy ul. Polnej

 • obustronny zakaz zatrzymywania się na ul. Polnej (od zjazdu na parking przy cmentarzu do posesji nr 66), z uwagi na przebudowę ul. Krakowskiej i prowadzony ul. Polną objazd. Zakaz obowiązywać będzie w dniach od 30.10.2018 r. do 5.11.2018 r. (tabliczki informacyjne T-24 zostaną wprowadzone na tydzień przed dniem 1.11.2018 r.).

Cmentarz komunalny przy ul. Karpackiej

 • zakaz ruchu na ul. Łuczników (z wyjątkiem mieszkańców),
 • zakaz ruchu na ul. Karpackiej bocznej (dawn. ul. Łamana), bez wyjątków,
 • zakaz zatrzymywania się po prawej stronie ul. Działowej,
 • jednokierunkowy ruch okrężny na parkingach przy cmentarzu,
 • wjazd na parkingi z ul. Karpackiej wyłącznie na zasadzie skrętu w prawo (od centrum miasta), od Kamienicy zakaz skrętu w lewo,
 • wykluczenie postoju na placu przed cmentarzem,
 • komunikacja zbiorowa – dodatkowy przystanek MZK do wysiadania w rejonie cmentarza,
 • w dniu 1.11.2018 r. w godz. od 8.00 do 18.00 ul. Karpacką autobusy będą kursowały co 15 minut.
 • od wtorku 30.10.2018 r. (rano) do poniedziałku 5.11.2018 r. (wieczorem), na wysokości cmentarza zostanie uruchomiony dodatkowy przystanek przy ul. Karpackiej.

Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych wyznaczone zostaną na górnym parkingu wzdłuż ogrodzenia cmentarza oraz na parkingach przy drodze dojazdowej do budynku administracyjnego Zieleni Miejskiej i na dalszym odcinku tej drogi.