Wiadomości

Remont i utrudnienia na Krakowskiej w Bielsku-Białej

Data publikacji 28.09.2018

Od czwartku 27 września 2018 roku na ulicy Krakowskiej w Bielsku-Białej obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Wprowadzony został ruch jednokierunkowy od granicy z miejscowością Kozy w kierunku centrum miasta. Prace remontowe na jednej z najważniejszych dla regionu dróg potrwają do grudnia 2019 roku.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Miejski Zarząd Dróg w dniu 27 września br. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w związku z przebudową ulicy Krakowskiej w Bielsku-Białej. Dla pojazdów do 3,5 T został wprowadzony ruch jednokierunkowy od granicy z Kozami w kierunku centrum Bielska-Białej, który obowiązuje do wjazdu na Zakład Gospodarki Odpadami oraz na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podgórną do skrzyżowania z ulicą Wapienną. Wyjazd z Bielska-Białej w kierunku Kóz odbywa się ulicą Polną, gdzie również obowiązuje ruch jednokierunkowy i został wyznaczony dodatkowo ciąg pieszy. Ruch  pojazdów powyżej 3,5 T i 15 T został poprowadzony zgodnie z ustawionymi tablicami objazdowymi dla tych pojazdów.

Przypominamy o zasadach bezpiecznej jazdy w rejonie remontowanych odcinków dróg:

- Stosujmy się do wprowadzonej organizacji ruchu i ograniczeń prędkości.

- Uważajmy na ruch pojazdów budowy, które będą wjeżdżały i wyjeżdżały z zamkniętego odcinka.

- Stosujmy się do sygnałów i poleceń osób kierujących ruchem.

- Zachowajmy bezpieczną odległość od innych pojazdów oraz hamowanie odpowiednio wcześniej.

- Pamiętajmy, że w zależności od masy całkowitej pojazdu, podczas szybkiej jazdy droga hamowania wydłuża się nawet o kilkadziesiąt metrów.

- Pamiętajmy, że pomimo starań i podejmowanych działań przez służby drogowe w celu zminimalizowania uciążliwości robót, remont wiąże się z utrudnieniami w postaci opóźnień w przejeździe, nowej organizacji ruchu i limitów prędkości.

Wjeżdżając na remontowany odcinek drogi pamiętajmy, aby zachować szczególną ostrożność i dostosować się do nowych warunków oraz zasad ruchu drogowego.

Zaplanujmy dłuższy czas przejazdu tym odcinkiem drogi.

Weźmy też pod uwagę, że jazda w korku przyspiesza odczucie zmęczenia i może wpływać na czas naszej reakcji.