Wiadomości

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Data publikacji 11.09.2018

Wczoraj w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu, którego organizatorem był Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej insp. Krzysztof Herzyk, wzięli udział radni powiatu bielskiego na czele z Wicestarostą Bielskim Grzegorzem Szetyńskim oraz Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Aleksandrem Radkowskim.

W czasie spotkania dyskutowano, m.in. nad sprawami dotyczącymi modernizacji sieci radiokomunikacyjnej w powiecie bielskim. Poruszono także kwestie związane z utworzeniem magazynu przeciwpowodziowego. Omówiono ponadto wnioski i petycje, które wpłynęły w ostatnim czasie do Starostwa Bielskiego.

Posiedzenie po raz pierwszy odbyło się w nowej siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej przy ul. Wapiennej 45. Po zakończeniu spotkania szef bielskiego garnizonu insp. Krzysztof Herzyk wraz z I Zastępcą mł.insp. Krzysztofem Gałuszką, zaprosili zgromadzonych gości do zwiedzania nowoczesnego budynku bielskiej jednostki.