Już jutro działania „Bezpieczny pieszy” - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Wiadomości

Już jutro działania „Bezpieczny pieszy”

Data publikacji 28.02.2018

Jutro od wczesnych godzin porannych policjanci z drogówki prowadzić będą działania związane z bezpieczeństwem pieszych. Działania „Bezpieczny pieszy” mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych.

Mundurowi szczególną uwagę zwrócą na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym, które wpływają na bezpieczeństwo pieszych. Działania te mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących, jak i pieszych. Są one ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenia „niechronionych uczestników ruchu drogowego”. W ramach działań stróże prawa zwrócą uwagę na zachowanie kierowców w stosunku do pieszych, ale też będą bacznie przyglądać się, czy piesi nie łamią zasad i przepisów ruchu drogowego. Działania trwać będą od 6.00 do 22.00.