Wiadomości

Rozpoczął się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Data publikacji 19.02.2018

W dniach od 19 do 23 lutego, już po raz osiemnasty, obchodzony jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Inicjatywa ta ma na celu zwrócenie uwagi na osoby pokrzywdzone przestępstwem, na ich uprawnienia i potrzeby. Wzorem lat poprzednich policjanci i prokuratorzy wezmą udział w tym przedsięwzięciu.

Inicjatywa podkreślenia potrzeb ofiar przestępstw narodziła się w 2000 roku. Od tego czasu, rokrocznie w lutym, obchodzony jest „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, w trakcie którego różne podmioty angażują się w działania na rzecz pomocy ofiarom. Wiodącą rolę w tym przedsięwzięciu pełni Ministerstwo Sprawiedliwości oraz podległe mu jednostki - sądy i prokuratury. W działania włączają się również policjanci oraz organizacje pozarządowe. W trakcie tego tygodnia, w ramach specjalnie organizowanych dyżurów, osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać porady prawne oraz informacje odnośnie wsparcia psychologicznego czy też socjalnego.

Tak jak i w latach ubiegłych, bielscy policjanci aktywnie włączają się w przebieg tego przedsięwzięcia. Funkcjonariusze będą pełnili dyżury w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej przy ul. Rychlińskiego 17 w godzinach 6.00 – 22.00 oraz komisariatach podległych bielskiej komendzie.

Ponadto w dniach od 19 do 23 lutego w godz. 9.00 – 14.00 w budynku Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała Północ w Bielsku-Białej przy ul. Listopadowej 31, prokuratorzy udzielać będą porad i informacji o przysługujących pokrzywdzonym uprawnieniach.