Akcja „Bezpieczny pieszy” - podsumowanie - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Wiadomości

Akcja „Bezpieczny pieszy” - podsumowanie

Data publikacji 19.01.2018

Wczoraj na bielskich drogach zostały przeprowadzone działania pod hasłem „Bezpieczny pieszy”. Policjanci zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądali się, czy piesi nie łamali przepisów ruchu drogowego. Mundurowi ujawnili ponad 30 wykroczeń, które popełnili piesi oraz kierujący względem pieszych.

Działania prowadzone były w godzinach 8.00-12.00 oraz 14.00-16.00. W trakcie akcji stróże prawa odnotowali 26 wykroczeń, które popełnili kierujący względem pieszych oraz 9 popełnionych przez pieszych. Największą ilość wykroczeń popełnili piesi, którzy nie zastosowali się do sygnalizacji świetlnej i przechodzili w miejscu niedozwolonym. Odnotowano również przypadki nieprawidłowego pokonywania przez kierujących przejść dla pieszych oraz nieustępowania pierwszeństwa pieszym na oznakowanym przejściu.