Kontrole autobusów w czasie wakacji - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Wiadomości

Kontrole autobusów w czasie wakacji

Data publikacji 06.07.2017

Podczas działań „Bezpieczne Wakacje” policjanci z ruchu drogowego wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego przeprowadzają kontrole autokarów przewożących osoby na wakacyjny wypoczynek. W celu przeprowadzenia takiej kontroli, zachęcamy do zapoznania się ze sposobem powiadamiania o niej.

Policjanci, oprócz sprawdzania stanu technicznego autokaru, niezbędnych dokumentów dotyczących pojazdu i uprawnień kierującego, kontrolują również stan trzeźwości kierowcy. Działania, podejmowane przez bielską drogówkę podczas akcji „Bezpieczne wakacje”, mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, a przede wszystkim bezpieczny dojazd do miejsca wypoczynku i powrót do domów osób korzystających z usług przewoźników.

Policjanci, na pisemny wniosek organizatora przejazdu lub przewoźnika, dokonują kontroli stanu technicznego autobusu oraz badają stan trzeźwości jego kierowcy. Zgłoszenie pisemne organizatora lub przewoźnika, którego wzór można pobrać z naszej strony internetowej, należy przesłać z dwudniowym wyprzedzeniem na adres e-mail: rd@bielsko.ka.policja.gov.pl lub numer faksu 33 8121294. Termin ten pozwala racjonalnie zaplanować i wykorzystać patrole w dniach, w których zgłoszono kilka kontroli autobusów.

Kontrole autobusów prowadzane są na dolnej płycie dworca PKS w Bielsku-Białej (w rejonie skrzyżowania ul. Warszawskiej i Lipowej). Organizator powinien przeznaczyć na kontrolę około godziny przed zabraniem pasażerów. Przeprowadza się również kontrolę z pasażerami, ale należy mieć na uwadze, że w przypadku ujawnienia złego stanu technicznego autobusu i zatrzymania dowodu rejestracyjnego, dalsza jazda przeważnie jest już niemożliwa, co nie nastraja pozytywnie siedzących na swoich miejscach i czekających na wyjazd pasażerów. Przewoźnik lub organizator w tej sytuacji organizuje podstawienie kolejnego autobusu, którego kontrolę można ustalić już telefonicznie z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej pod numerem telefonu 33 8121255 lub 33 8121266.