Twój dzielnicowy - Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Twój dzielnicowy

Twój dzielnicowy

Uwaga: dzielnicowy odbiera komórkę służbową będąc w służbie. Może zdarzyć się, że dzwoniąc do dzielnicowego nie zrealizujecie Państwo połączenia. Oznacza to, że nie ma go w pracy. W takiej sytuacji, w sprawach istotnych - niecierpiących zwłoki - należy kontaktować się z oficerem dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, numer telefonu 33 812 12 55, nr alarmowe 997 lub 112.

 

Komisariat Policji I w Bielsku-Białej, ul. Składowa 2, nr tel. 33 8250100, adres e-mail: kp1@bielsko.ka.policja.gov.pl.
 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp.szt. Marek Jurzak, tel. 33 8250100.
 
Stopień, imię i nazwisko
Nr dzielnicy
Rejon służbowy
Numery telefonów kontaktowych
(telefony komórkowe
aktywne
w trakcie pełnienia służby)
asp. Piotr Janusz

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego L.Dz.502-6/942/19 – rejon ul. Cyniarskiej 26 sklep Biedronka p/k zakłócania ładu i porządku publicznego przez osoby bezdomne, żebractwo oraz powodowanie zgorszenia w miejscu publicznym przez osoby nietrzeźwe.

1
Centrum
33 8250100, 723641430
asp. szt. Sebastian Substyk

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego L.Dz.502-7/943/19 – ul. Kierowa 10, ul.Broniewskiego 4,7,10 i ul.Dmowskiego 7,15 p/k gromadzenia się osób bezdomnych, kradzieży, niszczenia mienia oraz zanieczyszczania.

2
Śródmieście, Osiedle Śródmiejskie
33 8250100, 727032506
mł. asp. Dawid Manowski

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego L.Dz.502-8/944/19 –kontrola rejonu pustostanu ul. Lipnickiej 72 p/k zakłócania ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym oraz zaśmiecanie i zanieczyszczanie miejsca publicznego w rejonie sąsiadujących kamienic oraz grupowanie się osób bezdomnych.

3
Osiedle Grunwaldzkie
33 8250100, 727032507
sierż. szt. Grzegorz Wąs

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego L.Dz.502-9/945/19 – ul. Grabowa 1 (Sklep Biedronka) p/k gromadzenia się osób bezdomnych, spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, zakłócenia ładu i porządku publicznego oraz żebractwa.

4
Lipnik
33 8250100, 727032508
mł.asp. Paweł Kastelik

Realizacja zadań wynikających z Planu działania Priorytetowego L.Dz.502-10/946/19– ul. Jutrzenki 12 (Sklep Tesco) p/k gromadzenia się osób bezdomnych, spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, zakłócenia ładu i porządku publicznego oraz żebractwa.

5
Osiedle Złote Łany - dół
33 8250100, 723642032
mł.asp. Tomasz Zontek

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego L.Dz.502-11/947/19 – ul. Jutrzenki 33B (Sklep spożywczy Jutrzenka) oraz rejonu bloku przy ul.Jutrzenki 31 p/k zakłócania ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym przez osoby zamieszkujące oraz osoby bezdomne.

6
Osiedle Złote Łany - góra
33 8250100, 727032509
asp. szt. Dawid Prochot

Realizacja zadań wynikających z Planu działania Priorytetowego L.Dz.502-12/948/19 – rejon zaplecza,zieleńca oraz boiska szkolnego SP nr 33 ul.Łagodna 26 p/k zakłócania ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, akty wandalizmu oraz czyny wskazujące na przejaw demoralizacji nieletnich.

7
Złote Łany - dół
33 8250100, 727032510

asp.szt.Henryk Bednarz

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego L.Dz.502-13/949/19 – rejon ul. Dojazdowej i ul.Górskiej (rejon Sklepu ABC oraz Zakładu Fryzjerskiego) p/k naruszania przepisów Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

8
Straconka
33 8250100, 727032511
asp. Łukasz Dobija

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego L.Dz.502-14/950/19 – ul.Żywiecka 120A – p/k zakłócenia ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, żebractwa oraz demoralizacji nieletnich.

9
Leszczyny
33 8250100, 727032512
st. asp. Grzegorz Wolny

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego L.Dz.502-15/951/19 – teren pustostanu Stalownik ul. Stalowa 10- eliminowanie wykroczeń szczególnie uciążliwych, dewastacje mienia, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, zakłócenia ładu i porządku publicznego.

10
Mikuszowice Krakowskie
33 8250100, 723641447
 


 
Komisariat Policji II w Bielsku-Białej, ul. Kamińskiego 8, nr tel. 33 8121600, adres e-mail: kp2@bielsko.ka.policja.gov.pl.

 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp.szt. Piotr Górka, nr tel. 33 8121616.

 

Stopień, imię i nazwisko
Nr dzielnicy
Rejon służbowy
Numery telefonów kontaktowych

 

(telefony komórkowe
aktywne
w trakcie pełnienia służby)

 

mł. asp. Piotr Wojciuch

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.01.2019r do 30.06.2019r. Ograniczanie zjawiska przebywania osób bezdomnych na korytarzach i w piwnicach bloków mieszkalnych ul. Malczewskiego 17 i 19 w Bielsku- Białej.

11
Osiedle Słoneczne
33 8121613, 727032516
asp. szt. Wiesław Drewniak
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.01.2019r do 30.06.2019r. Eliminowanie przypadków związanych z naruszeniem zakłócenia ładu i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego w rejonie lokalu „Miasto” Plac Mickiewicza.
12

Plac Rynek Starego Miasta i przyległe ulice Młyńska, Batorego do ul. Widok

33 8121610, 723641408

asp. Marcin Muś

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.01.2019r do 30.06.2019r. Wyeliminowanie zjawiska przebywania osób bezdomnych na korytarzach i piwnicach bloków mieszkalnych ul. Mireckiego 1, 3 i 5 w Bielsku-Białej.

13
Aleksandrowice, Wapienica do rzeki Wapieniczanka
33 8121613, 723641396
 

asp.szt. Marcin Adamczyk

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.01.2019r do 30.06.2019r. Wyeliminowanie zjawiska zaśmiecania i spożywania alkoholu w rejonie stadionu piłkarskiego LKS Zapora przy ul. Telimeny w Bielsku-Białej.

 

14
Wapienica (od rzeki Wapieniczanka do granicy z Jaworzem)
33 8121611, 723641407
 

asp.szt. Rafał Imielski

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.01.2019r do 30.06.2019r. Wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w rejonie posesji od nr 151 do 163 przy Al. Armii Krajowej oraz od ul. Zygmunta Drobniewicza do ul. Władysława Cieśli w Bielsku-Białej.

15
Kamienica
33 8121612, 727032517
 
mł.asp. Krzysztof Skalecki
 

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.01.2019r do 30.06.2019r. Wyeliminowanie zjawiska przebywania osób bezdomnych na korytarzach i piwnicach bloku przy ul. Andrychowskiej 2 w Bielsku-Białej.

16
Osiedle Beskidzkie - Górne
33 8121611, 727032515
 

sierż. szt. Przemysław Kozyra

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.01.2019r do 30.06.2019r. Wyeliminowanie zjawiska przebywania i grupowania się osób bezdomnych na klatkach schodowych oraz w komorach śmieciowych ponadto wyeliminowanie zakłóceń ładu i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego ul. Sternicza 8 w Bielsku-Białej.

17

Osiedle Beskidzkie oraz ul. Poprzeczna, Grażyny
33 8121614, 727032518
 
mł.asp. Rafał Kuteń

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.01.2019r do 30.06.2019r. Wyeliminowanie incydentów związanych ze spożywaniem alkoholu w rejonie bloku nr 1 i 3 przy ul Klemensa Matusiaka w Bielsku-Białej wraz z zielonym skwerem naprzeciw bloku nr 3 przy tej ulicy.

18

Osiedle Karpackie (jednostka C), Osiedle Cztery Pory Roku

33 8121612, 727032514

asp. Sławomir Lindert

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.01.2019r do 30.06.2019r. Wyeliminowanie zjawiska przebywania osób bezdomnych w bloku przy ul. Doliny Miętusiej 27 w Bielsku-Białej.

19
Osiedle Karpackie (jednostka A i B)
33 8121616, 727032513
 

st.sierż. Jakub Pastor

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego w okresie od 01.01.2019r do 30.06.2019r. Ograniczenie zjawiska nocowania i przebywania osób bezdomnych w rejonie dawnej skoczni przy ul. Podleśnej w Bielsku-Białej, które dopuszczają się zaśmiecania miejsc dostępnych dla publiczności.

20

 Mikuszowice Śląskie

 
33 8121610, 727032568
 
 
 


 
Komisariat Policji III w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2c, nr tel. 33 8121700, adres e-mail: kp3@bielsko.ka.policja.gov.pl.

 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp.szt. Tomasz Kucharski – tel. 33 8121728.

 

sierż. szt. Kamil Tabiś
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego:
Dworzec PKP Bielsko-Biała Główna – pod kątem spożywania alkoholu w miejscu zabronionym oraz zakłócania porządku.
 
21
Centrum – teren pomiędzy ul. Bohaterów Warszawy, 3 Maja, ul. Warszawską do tzw. Koniczynki, ul. Węglową, ul. Kwiatkowskiego do rzeki Białej
33 8121720,
723642037
asp. szt. Joanna Buzderewicz
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego:
Dworzec PKS – pod kątem zakłócania ładu i porządku, wybryków chuligańskich oraz spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych.
 
 
22

 

Dolne Przedmieście – teren pomiędzy ul. 3 Maja, ul. Orkana, ul. Słowackiego, ul. Starobielską i linią kolejową
33 8121716,
723642102
 
mł. asp. Bożena Rusinek
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego:
W rejonie budynku przy ul. Piastowskiej 44 w Bielsku-Białej oraz placu zabaw dla dzieci pod kątem spożywania alkoholu w miejscu zabronionym.
 
23
 
Dolne Przedmieście – teren pomiędzy ul. Starobielska, ul. Piastowską, linią kolejową oraz
Osiedle Piastowskie (ul. Dębowa, ul. Kasztanowa)
33 8121717, 727032538
 
sierż. szt. Mateusz Tchórzewski
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego:
W rejonie sklepów przy ul. Cieszyńskiej 38 w Bielsku-Białej pod kątem spożywania alkoholu w miejscu zabronionym oraz zakłóceń porządku.
 
24
Górne Przedmieście – teren pomiędzy ul. Słowackiego, ul. Cieszyńska, Solna, ul. Wita Stwosza, ul. Piastowska
33 8121710, 727032536
asp. Bogumił Jasik
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego:
W rejonie budynku przy ul. Sobieskiego 88 w Bielsku-Białej pod kątem spożywania alkoholu w miejscu zabronionym oraz zakłóceń porządku.
 
25
Górne Przedmieście - teren pomiędzy ul. Wita Stwosza, ul. Piastowska do Hulanki, ul. Cieszyńska do ul. Solnej
33 8121722, 727032533
 
asp. szt. Mariusz Tomaszczyk
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego:
W rejonie budynku przy ul. Jesionowej 13 - spożywania alkoholu w miejscu zabronionym oraz zakłócenia porządku.
 
26
Osiedle Mikołaja Kopernika,
Osiedle Piastowskie
(ul. Ks. Przemysława, ul. Piastów Śląskich)
33 8121722, 727032535
 
sierż. szt. Daniel Romik
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego:
W rejonie ul. Cieszyńskiej 176 i ul. Stawowej 11 pod kątem spożywania alkoholu w miejscu zabronionym oraz żebractwa.
 
27
Osiedle Wojska Polskiego, część Starego Bielska - teren pomiędzy ul. Wodną, ul. Zapłocie Duże, ul. Ciżemki
33 8121719, 723642070
sierż.szt. Anna Macionczyk
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego:
W rejonie sklepu Żabka przy ul. Spółdzielców 98 w Bielsku-Białej pod kątem spożywania alkoholu w miejscu zabronionym, zaśmiecania, żebractwa oraz zakłóceń porządku.
 
28
Osiedle Polskich Skrzydeł, część Starego Bielska pomiędzy ul. Ciżemki, ul. Zapłocie Duże, ul. Praską do rzeki Wapieniczanki
33 8121719, 727032534
 
sierż. Sebastian Palowski
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego:
W rejonie skweru pomiędzy ulicami Cieszyńską, Międzyrzecką, Zniczową pod kątem spożywania alkoholu w miejscu zabronionym, zaśmiecania oraz zakłóceń porządku.
 
29
Wapienica
33 8121720, 727032539
 
mł. asp. Rafał Król
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego:
W rejonie ulicy Zapłocie Małe w Bielsku-Białej pod kątem wykroczeń popełnianych przez kierujących w strefie zamieszkania.
 
30
Stare Bielsko, Sarni Stok
33 8121710, 727032537
 
 

 
Komisariat Policji IV w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 235, nr tel. 33 8270400, adres e-mail: kp4@bielsko.ka.policja.gov.pl
 
mł. asp. Adam Tomeczek
 

Szkoła Podstawowa w Bielsku-Białej przy ul. Czereśniowej - pod kątem spożywania alkoholu w miejscu zabronionym oraz zakłóceń ładu i porządku publicznego.

31
Komorowice Śląskie, Krakowskie
33 8270424,
723641640
asp. Damian Raba

Parking samochodowy przy Szkole Podstawowej w Bielsku-Białej na ul. Wyzwolenia 343 – pod kątem spożywania alkoholu w miejscu zabronionym oraz zakłóceń ładu i porządku publicznego.

32

Hałcnów
33 8270425,
727032542
mł. asp. Arkadiusz Gniadek

Bielsko-Biała - w rejonie ul. Komorowickiej 66 oraz przyległej ul. Tokarskiej - pod kątem spożywania alkoholu w miejscu zabronionym oraz zakłóceń ładu i porządku publicznego.

 

33

Biała Wschód, Osiedle Rosta
33 8270425,
723641738
sierż. szt. Rafał Drążek
 

Bielsko-Biała, ul. Kazimierza Wielkiego 25 i 28 - pod kątem spożywania alkoholu w miejscu zabronionym oraz zakłóceń ładu i porządku publicznego.

 

34

 

Biała Krakowska
33 8270420,
727032541


 
Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Mickiewicza 1, nr tel. 322148810, adres e-mail:czechowice@bielsko.ka.policja.gov.pl.

 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach
asp.szt. Marek Gniłka, nr tel. 322148810.

 

sierż. szt. Bartłomiej Zaręba
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: wyeliminowanie zjawiska gromadzenia się osób łamiących przepisy Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz zakłócające ład i porządek publiczny na ul. Piłsudskiego w Czechowicach-Dziedzicach w rej. Piwiarnii ,, WARKA ,,

 

35
Os. Centrum i Os. Dziedzice - teren pomiędzy ulicami Niepodległości, Mazańcowicką, Ligocką do rzeki Wapienica, Księża Grobel, Ochodzka, Klimesza do granicy z gminą Goczałkowice Zdrój.
Ul. Legionów do skrzyżowania z DK 1, DK 1 do szlaku kolejowego Zebrzydowice, ul. Zielona, Kolejowa
322148810, 727032529
mł. asp. Maciej Marek
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: wyeliminowanie zjawiska naruszania ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz zakłócania ładu i porządku publicznego na terenie parku miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Barlickiego .

 

36
Os. Lesisko i Os. Tomaszówka – teren pomiędzy ulicami Niepodległości, Legionów, Bestwińską do granicy miasta, granica miasta do szlaku kolejowego Zebrzydowice, ul. Towarowa

 

322148810, 727032528

asp. Kamil Chrapek
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: wyeliminowanie zjawiska łamania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi a także zakłócania ładu i porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe w rejonie sklepu ŻABKA przy ul. Michałowicza w Czechowicach-Dziedzicach.

 

37
Os. Północ – teren pomiędzy ulicami Traugutta, Węglową do DK 1, DK 1 do szlaku kolejowego, szlak kolejowy do ul. Traugutta
322148810, 723642176
asp. Krzysztof Jarczok
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: wyeliminowanie zjawiska łamania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz zakłócania ładu i porządku publicznego w rejonie kamienicy nr. 80-84 przy ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach.

 

38
Os. Renardowice i Os. Barbary – teren pomiędzy ulicami Traugutta, Węglową do DK 1, DK 1 do ul. Legionów, ul. Legionów do granicy miasta, wzdłuż rzeki Wisła do granicy z gminą Bestwina, granica miasta do szlaku kolejowego Oświęcim
322148810,  727032532
sierż. szt. Krzysztof Gałuszka
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: wyeliminowanie zjawiska żebractwa , zakłócania ładu i porządku publicznego, używania słów wulgarnych w miejscu publicznym , jak również łamania ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi w rejonie CH ,, Stara Gmina ,, przy ul. Legionów 90 w Czechowicach-Dziedzicach.

 

39
Os. Południowe i Os. Czechowice Górne – teren pomiędzy ulicami Legionów, Bestwińską do granicy miasta, granice miasta do ul. Ligockiej, Mazańcowickiej
322148810,  723642216

sierż.szt. Łukasz Bulowski

 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: wyeliminowanie zjawiska zakłócania ładu i porządku publicznego , niszczenia mienia , zaśmiecania miejsca publicznego a także łamania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi w rejonie dworca PKP Zabrzeg .

 

40
Sołectwa Zabrzeg, Ligota Bronów.
322148810, 727032530
mł. asp. Marek Kupiec
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: wyeliminowanie zjawiska zakłócania ładu i porządku publicznego a także łamania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi w rejonie boiska klubu sportowego LKS Bestwina oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie przy ul. Krakowskiej .

 

41
Sołectwa Bestwina i Janowice
322148810,  727032531
mł. asp. Tomasz Kondziołka
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego:

wyeliminowanie zjawiska zakłócania ładu i porządku publicznego , łamania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi oraz demoralizacji małoletnich na terenach rekreacyjnych przy ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie .

 

42
Sołectwa Kaniów i Bestwinka
322148810, 727032562
 

 
Komisariat Policji w Jasienicy, Jasienica 1401, ul. Zdrowotna, nr tel. 338172215,33 8250510, adres e-mail: jasienica@bielsko.ka.policja.gov.pl

 

mł. asp. Błażej Gabryś
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego:
  • gromadzenie się osób w rejonie budynku Klubu Sportowego w Rudzicy oraz obiektów rekreacyjno – sportowych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rudzicy. Spożywanie w tych miejscach alkoholu, utrudnianie korzystania z urządzeń użytku publicznego oraz zaśmiecanie terenu. W powyższym miejscach gromadzi się także młodzież szkolna, w związku z tym istnieje możliwość narażenia jej na demoralizację z uwagi na występujące zagrożenia. Zagrożenie występuje w dni powszednie od poniedziałku do czwartku – pomiędzy godziną 12:00 – 20:00, zaś w piątek, sobotę, niedzielę – całodobowo.

  • Gromadzenie się młodzieży szkolnej w rejonie ,,starej piekarni” w Rudzicy na ul. Szkolnej, narażenie na demoralizację, głównie przez palenie papierosów. Zagrożenie występuje w dni nauki szkolnej – pomiędzy godziną 07:30 a 15:00.

 

43
Iłownica, Landek, Roztropice, Rudzica, Wieszczęta
33 8250533, 723641864
mł. asp. Paweł Warzecha
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego:
  • gromadzenie się młodzieży, zaśmiecanie, spożywanie alkoholu, zakłócanie ciszy nocnej oraz dewastacja mienia przy boisku szkolnym w Międzyrzeczu Górnym oraz w rejonie placu zabaw usytuowanego naprzeciw sklepu Euro w Międzyrzeczu Górnym - całodobowo.

44

Międzyrzecze Górne, Międzyrzecze Dolne, Mazańcowice
33 8250510, 727032543
asp. Rafał Siekierka
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: zakłócanie ładu i porządku oraz spożywanie alkoholu na terenie placu zabaw w Jasienicy przy ulicy Bocianiej, w godzinach 16:00 – 22:00, przez wszystkie dni w tygodniu.

45

Jasienica
33 8250510, 727032545
st. asp. Grzegorz Bączek
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego:

spożywanie alkoholu w rejonie sklepu „Żabka” oraz w rejonie boiska sportowego w Grodźcu przez przebywające tam osoby, głównie w weekendy i dni wolne od pracy w godz. 12.00- 21.00 oraz w dni powszednie w godz.16.00- 20.00.

46
Świętoszówka, Grodziec, Łazy, Bielowicko, Biery
33 8250510, 727032544
asp. Zbigniew Bohucki
 
Wjazd na szlaki leśne, poruszanie się po terenach zielonych pojazdów typu cross i quad powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa przebywających tam osób. Zagrożenie występuje głównie na wjazdach do lasu przy ulicach: Turystyczna, Cisowa, Grabka, Orzechowa i Morwowa w porze dziennej (w godz. 6-18), z nasileniem w weekendy i dni wolne od pracy.
Plany priorytetowe będą realizowane w okresie od 01 lutego 2019 roku do dnia 31 lipca 2019 roku.
47
Jaworze
33 8250510, 727032546


 
Komisariat Policji w Kobiernicach, ul. Żywiecka 6, nr tel. 33 8130710, adres e-mail: kobiernice@bielsko.ka.policja.gov.pl
 
 

mł. asp. Artur Prochownik

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: Wilamowice ul. Rynek  rejon Zespołu Szkolno-Przedszkolnego :zapobieganie łamaniu przez kierujących przepisów drogowych w zakresie nieprawidłowego parkowania w rejonie placówki szkolnej.

58
Wilamowice, Zasole Bielańskie, Hecznarowice
33 8130710, 727032524
asp. szt. Maciej Matusiak
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego:
Dankowice ul. Szkolna: zapobieganie łamaniu przez kierujących przepisów drogowych w zakresie nieprawidłowego parkowania w rejonie Szkoły Podstawowej w Dankowicach.
 
55
Pisarzowice, Stara Wieś, Dankowice
33 8130710, 727032523
mł. asp. Krzysztof Barabasz
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego:
Czaniec ul. Leśna, Porąbka-wjazd na tereny leśne masywu Palenica: ograniczenie wjeżdżania przez nieuprawnione pojazdy silnikowe na tereny leśne i zapobieganie zagrożeniom dla bezpieczeństwa osób, niszczenia fauny i flory leśnej
54
Porąbka, Czaniec
33 8130710, 727032527

mł. asp. Jarosław Dwornik

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: Kobiernice ul. Krakowska 24 rejon sklepu Lewiatan:   ograniczenie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym, zakłóceniem ładu i porządku publicznego, zaśmiecaniem miejsc publicznych.

 

59 Kobiernice, Bujaków 33 8130710, 727032561

 
 
Posterunek Policji w Kozach, ul. Szkolna 5, tel. 338130740, adres e-mail: kozy@bielsko.ka.policja.gov.pl
 
 
asp. szt. Sebastian Harężlak
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego:
Kozy ul. Szkolna 1 rejon budynku Ośrodka Zdrowia: ograniczenie zdarzeń związanych z zakłóceniem ładu i porządku publicznego, zaśmiecaniem miejsc publicznych oraz demoralizacją nieletnich.
56
Kozy Dolne
33 8130710, 727032525

asp. Marek Pawiński

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: Kozy ul. Krakowska 104-rejon stacji paliw -  ograniczenie zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym, zakłóceniem ładu i porządku publicznego, zaśmiecaniem miejsc publicznych.

57

Kozy Górne
33 8130710, 727032526
 
 
 
Komisariat Policji w Szczyrku, ul. Myśliwska 40, nr tel. 33 8254610, adres e-mail: szczyrk@bielsko.ka.policja.gov.pl

 

asp.szt. Tomasz Strzop
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: problem spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, tj. Szczyrk skrzyżowanie ul. Beskidzkiej 196 z ul. Deptak nad Żylicą w rejonie sklepu w godzinach otwarcia sklepu 6.00 -23.00

Termin realizacji: 1.02 - 31.07.2019 r.

54
Szczyrk - lewa strona DW 942 wraz z ulicami przyległymi
33 8254610, 723641769
sierż.szt. Szymon Kocoń
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: problem spożywania alkoholu w miejscu objętym zakazem, tj, Szczyrk, ul. Beskidzka 21.
Termin realizacji: 1.02 - 31.07.2019 r.
55
Szczyrk – prawa strona DW 942 wraz z ulicami przyległymi
33 8254610, 727032569
asp.szt. Tomasz Szwed
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: problem spożywania alkoholu w rejonie placu zabaw za UG w Buczkowicach przy ul. Lipowskiej 730.
Termin realizacji: 1.02 - 31.07.2019 r.
56
Buczkowice, Godziszka
33 8254610, 723641777
sierż.szt. Marcin Babiarczyk
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: problem spożywania alkoholu na terenie drogi rowerowej oraz ciągu pieszo - rowerowego w Rybarzowicach na odcinku od ul. Topolowej do ul. Wodnej, w rejonie rzeki Nad Żylicą.

Termin realizacji: 1.02 - 31.07.2019 r.

57

Rybarzowice, Kalna
33 8254610, 727032520
mł.asp. Marcin Krawiec
 
Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: wjazd na przejazd kolejowy, jeśli opuszczanie zapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone.
Termin realizacji: 1.02 - 31.07.2019 r.
58
Wilkowice
33 8254610, 727032522
asp.szt. Rafał Semik
 

Realizacja zadań wynikających z Planu Działania Priorytetowego: spożywanie alkoholu, akty dewastacji oraz zakłócanie porządku i spokoju publicznego na boisku szkolnym w Mesznej przy ul. Szkolnej.

Termin realizacji: 1.02 - 31.07.2019 r.

59
Bystra, Meszna
33 8254610, 727032521