Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Kierownictwo

Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej

insp. mgr Dariusz MATUSIAK

 

 


 


I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji

w Bielsku-Białej

mł.insp. mgr Krzysztof GAŁUSZKA

 

 


 

 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji

w Bielsku-Białej

mł.insp. mgr Grzegorz JAKUBIEC