Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Kierownictwo


Komendant Miejski Policji

w Bielsku-Białej

insp. mgr Krzysztof HERZYK

 

 

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji

w Bielsku-Białej

mł.insp. mgr Krzysztof GAŁUSZKA

 

 


 

 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji

w Bielsku-Białej

mł.insp. mgr Grzegorz JAKUBIEC